Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2010

[Regeling materieel uitgewerkt per 20-12-2011.]
Geldend van 20-12-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 2009, nr. Z/F-2973354, houdende vaststelling van het premiepercentage voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten 2010

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina