Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2010

Beleidsregels van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 december 2009, nr.  Z/VU-2974697, houdende beleidsregels die het indicatieorgaan hanteert bij het vaststellen of en in hoeverre de verzekerde is aangewezen op zorg op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 11 van het Zorgindicatiebesluit;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

De beleidsregels volgens welke het indicatieorgaan vaststelt of en in hoeverre de verzekerde is aangewezen op een of meer van de in artikel 2 van het Zorgindicatiebesluit aangewezen vormen van zorg, zijn opgenomen in de bijlagen 1 tot en met 8 van deze beleidsregels.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010.

Deze beleidsregels zullen met de toelichting, maar zonder de bijlagen, in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen liggen met ingang van de dag na bekendmaking van de beleidsregels in de Staatscourant ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2011]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.]

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2011]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.]

Bijlage 3

[Vervallen per 01-01-2011]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.]

Bijlage 4

[Vervallen per 01-01-2011]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.]

Bijlage 5

[Vervallen per 01-01-2011]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.]

Bijlage 6

[Vervallen per 01-01-2011]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.]

Bijlage 7

[Vervallen per 01-01-2011]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.]

Bijlage 8

[Vervallen per 01-01-2011]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.]

Terug naar begin van de pagina