Wijzigingsregeling Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche

[Regeling vervallen per 01-10-2012.]
Geldend van 16-12-2009 t/m 30-09-2012

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 december 2009, nr. MEVA/NBO-2972343, houdende wijziging van de Subsidieregeling zorgopleidingen 1 tranche

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-10-2012]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche.]

Artikel II

[Vervallen per 01-10-2012]

Op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verleend, blijft de Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche van toepassing zoals deze luidde onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

[Vervallen per 01-10-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina