Beleidsregel inschrijving limited liability partnerships in het handelsregister

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 4 december 2009, nr. WJZ/9217858, inzake de inschrijving van limited liability partnerships in het handelsregister

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 54c, eerste lid, van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997;

Besluit:

Dat de kamers bij de inschrijving van een limited liability partnership geen gebruik maken van de bevoegdheid op grond van artikel 5, tweede lid, van het Handelsregisterbesluit 2008, om de inschrijving te weigeren op de grond dat niet alle vennoten opgegeven zijn indien ten minste de volgende vennoten of partners wel opgegeven worden:

  • alle designated members;

  • alle members die gelieerd zijn aan een vestiging in Nederland, waaronder de managing partner(s)

  • de in Nederland werkzame beheerder of een andere dergelijke gevolmachtigde en zijn functie.

Deze beleidsregel berust op artikel 21, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

Tijdstip toepassing van deze beleidsregel

De kamers van koophandel passen deze beleidsregel toe met ingang met ingang van de dag na de datum waarop deze beleidsregel in de Staatscourant is geplaatst.

Deze beleidsregel zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 december 2009

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina