Regeling koopsubsidiegrenzen 2010

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2010

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 7 december 2009, nr. BJZ2009064224, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, houdende vaststelling van het percentage van de toetsrente, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, de financieringslastnorm, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van die wet, het percentage waarmee die financieringslastnorm ten hoogste kan worden vermeerderd, bedoeld in artikel 29, tweede lid, van die wet, en de inkomensklassen, en de daarbij behorende toetsrente, maximale hypothecaire lening, financieringslastnorm en laatstgenoemd percentage, bedoeld in artikel 29, vijfde lid, van die wet (Regeling koopsubsidiegrenzen 2010)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gelet op de artikelen 26, tweede lid, 29, derde en vijfde lid, en 41, eerste en tweede lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit;

Besluit:

§ 1. Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit

[Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2011]

De financieringslastnorm, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, bedraagt:

 • a. voor een- en meerpersoonshuishoudens:

   

  Financieringslastnorm

  1

  28,80%

  2

  28,80%

  3

  29,40%

  4

  29,90%

  5

  30,30%

  6

  30,70%

  7

  31,00%

  8

  31,20%

  9

  31,40%

  10

  31,50%

  11

  31,60%

  12

  31,70%

  13

  31,70%

  14

  31,70%

  15

  31,70%

  16

  31,70%

  17

  31,70%

  18

  31,70%

  19

  31,70%

  20

  31,70%

  21

  31,70%

  22

  31,70%

  23

  31,70%

  24

  31,70%

  25

  31,70%

  26

  31,70%

  27

  31,70%

  28

  31,70%

  29

  31,70%

  30

  31,70%

  31

  31,70%

  32

  31,70%

  33

  31,70%

  34

  31,70%

  35

  31,70%

  36

  31,70%

  37

  31,70%

  38

  31,70%

  39

  31,70%

  40

  31,70%

  , en

 • b. voor een- en meerpersoonsouderenhuishoudens:

   

  Financieringslastnorm

  1

  23,50%

  2

  23,50%

  3

  24,10%

  4

  24,70%

  5

  25,40%

  6

  26,00%

  7

  26,70%

  8

  27,30%

  9

  27,80%

  10

  28,30%

  11

  28,80%

  12

  29,30%

  13

  29,70%

  14

  30,00%

  15

  30,20%

  16

  30,40%

  17

  30,60%

  18

  30,70%

  19

  30,90%

  20

  31,10%

  21

  31,20%

  22

  31,40%

  23

  31,60%

  24

  31,80%

  25

  32,00%

  26

  32,30%

  27

  32,50%

  28

  32,80%

  29

  33,00%

  30

  33,20%

  31

  33,50%

  32

  33,70%

  33

  33,90%

  34

  34,20%

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2011]

Het percentage, bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, waarmee de financieringslastnorm, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, ten hoogste kan worden vermeerderd, bedraagt:

 • a. voor een- en meerpersoonshuishoudens:

   

  Opslagpercentage

  1

  7,11%

  2

  7,11%

  3

  7,11%

  4

  7,11%

  5

  7,11%

  6

  7,11%

  7

  7,11%

  8

  7,11%

  9

  7,11%

  10

  7,11%

  11

  7,11%

  12

  7,11%

  13

  7,11%

  14

  7,11%

  15

  7,11%

  16

  7,11%

  17

  7,11%

  18

  7,11%

  19

  7,11%

  20

  7,11%

  21

  7,11%

  22

  7,11%

  23

  7,11%

  24

  7,11%

  25

  7,11%

  26

  7,11%

  27

  7,11%

  28

  6,53%

  29

  5,93%

  30

  5,35%

  31

  4,79%

  32

  4,25%

  33

  3,72%

  34

  3,20%

  35

  2,71%

  36

  2,22%

  37

  1,75%

  38

  1,29%

  39

  0,85%

  40

  0,41%

  , en

 • b. voor een- en meerpersoonsouderenhuishoudens:

   

  Opslagpercentage

  1

  6,31%

  2

  6,31%

  3

  6,31%

  4

  6,31%

  5

  6,31%

  6

  6,31%

  7

  6,31%

  8

  6,31%

  9

  6,31%

  10

  6,31%

  11

  6,31%

  12

  6,31%

  13

  6,31%

  14

  6,31%

  15

  6,31%

  16

  6,31%

  17

  6,31%

  18

  6,31%

  19

  6,31%

  20

  6,31%

  21

  6,31%

  22

  6,31%

  23

  6,31%

  24

  6,31%

  25

  6,31%

  26

  6,31%

  27

  6,31%

  28

  5,43%

  29

  4,63%

  30

  3,85%

  31

  2,99%

  32

  2,25%

  33

  1,52%

  34

  0,70%

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2011]

De inkomensklassen, en de daarbij behorende maximale hypothecaire lening, bedoeld in artikel 29, vijfde lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, zijn:

 • a. voor een- en meerpersoonshuishoudens:

   

  Inkomensklasse

  Inkomensklasse

  Maximale hypothecaire lening

  Maximale hypothecaire lening

   

  Ondergrens

  Bovengrens

  Ondergrens

  Bovengrens

  1

  € 0

  € 18.499

  € 0

  € 99.690

  2

  € 18.500

  € 18.999

  € 99.696

  € 102.385

  3

  € 19.000

  € 19.499

  € 104.101

  € 106.835

  4

  € 19.500

  € 19.999

  € 108.304

  € 111.075

  5

  € 20.000

  € 20.499

  € 112.281

  € 115.083

  6

  € 20.500

  € 20.999

  € 116.319

  € 119.150

  7

  € 21.000

  € 21.499

  € 120.101

  € 122.955

  8

  € 21.500

  € 21.999

  € 123.606

  € 126.475

  9

  € 22.000

  € 22.499

  € 127.141

  € 130.025

  10

  € 22.500

  € 22.999

  € 130.368

  € 133.259

  11

  € 23.000

  € 23.499

  € 133.610

  € 136.509

  12

  € 23.500

  € 23.999

  € 136.868

  € 139.774

  13

  € 24.000

  € 24.499

  € 139.780

  € 142.686

  14

  € 24.500

  € 24.999

  € 142.692

  € 145.598

  15

  € 25.000

  € 25.499

  € 145.604

  € 148.510

  16

  € 25.500

  € 25.999

  € 148.516

  € 151.422

  17

  € 26.000

  € 26.499

  € 151.428

  € 154.334

  18

  € 26.500

  € 26.999

  € 154.340

  € 157.246

  19

  € 27.000

  € 27.499

  € 157.252

  € 160.158

  20

  € 27.500

  € 27.999

  € 160.164

  € 163.070

  21

  € 28.000

  € 28.499

  € 163.076

  € 165.982

  22

  € 28.500

  € 28.999

  € 165.988

  € 168.894

  23

  € 29.000

  € 29.499

  € 168.900

  € 171.807

  24

  € 29.500

  € 29.999

  € 171.812

  € 174.719

  25

  € 30.000

  € 30.499

  € 174.724

  € 177.631

  26

  € 30.500

  € 30.999

  € 177.636

  € 180.543

  27

  € 31.000

  € 31.499

  € 180.684

  € 180.684

  28

  € 31.500

  € 31.999

  € 180.684

  € 180.684

  29

  € 32.000

  € 32.499

  € 180.684

  € 180.684

  30

  € 32.500

  € 32.999

  € 180.684

  € 180.684

  31

  € 33.000

  € 33.499

  € 180.684

  € 180.684

  32

  € 33.500

  € 33.999

  € 180.684

  € 180.684

  33

  € 34.000

  € 34.499

  € 180.684

  € 180.684

  34

  € 34.500

  € 34.999

  € 180.684

  € 180.684

  35

  € 35.000

  € 35.499

  € 180.684

  € 180.684

  36

  € 35.500

  € 35.999

  € 180.684

  € 180.684

  37

  € 36.000

  € 36.499

  € 180.684

  € 180.684

  38

  € 36.500

  € 36.999

  € 180.684

  € 180.684

  39

  € 37.000

  € 37.499

  € 180.684

  € 180.684

  40

  € 37.500

  € 37.982

  € 180.684

  € 180.684

  , en

 • b. voor een- en meerpersoonsouderenhuishoudens:

   

  Inkomensklasse

  Inkomensklasse

  Maximale hypothecaire lening

  Maximale hypothecaire lening

   

  Ondergrens

  Bovengrens

  Ondergrens

  Bovengrens

  1

  € 0

  € 18.499

  € 0

  € 82.756

  2

  € 18.500

  € 18.999

  € 82.761

  € 84.993

  3

  € 19.000

  € 19.499

  € 86.708

  € 88.985

  4

  € 19.500

  € 19.999

  € 90.746

  € 93.068

  5

  € 20.000

  € 20.499

  € 95.173

  € 97.548

  6

  € 20.500

  € 20.999

  € 99.399

  € 101.818

  7

  € 21.000

  € 21.499

  € 104.029

  € 106.501

  8

  € 21.500

  € 21.999

  € 108.442

  € 110.959

  9

  € 22.000

  € 22.499

  € 112.614

  € 115.169

  10

  € 22.500

  € 22.999

  € 116.862

  € 119.454

  11

  € 23.000

  € 23.499

  € 121.185

  € 123.814

  12

  € 23.500

  € 23.999

  € 125.582

  € 128.249

  13

  € 24.000

  € 24.499

  € 129.695

  € 132.392

  14

  € 24.500

  € 24.999

  € 133.500

  € 136.219

  15

  € 25.000

  € 25.499

  € 136.975

  € 139.709

  16

  € 25.500

  € 25.999

  € 140.480

  € 143.229

  17

  € 26.000

  € 26.499

  € 144.015

  € 146.779

  18

  € 26.500

  € 26.999

  € 147.182

  € 149.953

  19

  € 27.000

  € 27.499

  € 150.769

  € 153.556

  20

  € 27.500

  € 27.999

  € 154.386

  € 157.188

  21

  € 28.000

  € 28.499

  € 157.614

  € 160.423

  22

  € 28.500

  € 28.999

  € 161.284

  € 164.107

  23

  € 29.000

  € 29.499

  € 164.984

  € 167.822

  24

  € 29.500

  € 29.999

  € 168.713

  € 171.567

  25

  € 30.000

  € 30.499

  € 172.473

  € 175.342

  26

  € 30.500

  € 30.999

  € 176.721

  € 179.612

  27

  € 31.000

  € 31.499

  € 180.684

  € 180.684

  28

  € 31.500

  € 31.999

  € 180.684

  € 180.684

  29

  € 32.000

  € 32.499

  € 180.684

  € 180.684

  30

  € 32.500

  € 32.999

  € 180.684

  € 180.684

  31

  € 33.000

  € 33.499

  € 180.684

  € 180.684

  32

  € 33.500

  € 33.999

  € 180.684

  € 180.684

  33

  € 34.000

  € 34.499

  € 180.684

  € 180.684

  34

  € 34.500

  € 34.999

  € 180.684

  € 180.684

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 december 2009

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E.E. van der Laan

Terug naar begin van de pagina