Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2010

[Regeling vervallen per 01-09-2012.]
Geldend van 01-03-2012 t/m 31-08-2012

Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2010

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, en het Ontslagbesluit;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2012]

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voert bij de uitvoering van de wettelijke ontslagtaak een beleid als opgenomen in de bijlage ‘Beleidsregels ontslagtaak UWV 2010’.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2012]

De bijlage, bedoeld in artikel 1, ligt ter inzage bij de vestigingen van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf en is te raadplegen op de website www.werk.nl.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2010.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 december 2009. In afwijking hiervan treedt het besluit voor zover het betrekking heeft op het hoofdstuk Onmisbare werknemer van de bijlage in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 augustus 2009.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 1 december 2009

J.M. Linthorst

Voorzitter Raad van Bestuur UWV

Bijlage

[Vervallen per 01-09-2012]

[Red: Ligt ter inzage bij de vestigingen van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf en is gepubliceerd op www.werk.nl.]

Terug naar begin van de pagina