Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2010

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2012.]
Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2010

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 75, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 1 december 2009

J.M. Linthorst

Voorzitter Raad van bestuur UWV

Terug naar begin van de pagina