Regeling legitimatiebewijs beëdigde tolken en vertalers

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Justitie d.d. 30 november 2009, nr. 5631569/09, houdende de vaststelling van het legitimatiebewijs ten behoeve van beëdigde tolken en vertalers (Regeling legitimatiebewijs beëdigde tolken en vertalers)

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 15, tweede lid, van de Wet beëdigde tolken en vertalers;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

De Minister van Veiligheid en Justitie stelt een legitimatiebewijs vast volgens het model als bedoeld in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

  • 1 Het legitimatiebewijs bevat aan de voorzijde: de naam, de geboortedatum, het nummer waaronder de beëdigd tolk of beëdigd vertaler is geregistreerd in het register, een datum waarop de geldigheid van het legitimatiebewijs vervalt en een foto van de houder.

  • 2 Het legitimatiebewijs bevat aan de achterzijde: de handtekening van de houder.

  • 3 Het legitimatiebewijs is uitgevoerd in de kleur blauw en bevat aan de voorzijde het logo van het Bureau beëdigde tolken en vertalers, welk logo op zowel voor als achterzijde tevens als achtergrond wordt gebruikt.

  • 4 Het formaat van het legitimatiebewijs is 54 mm lang en 85 mm breed.

  • 5 Op het legitimatiebewijs wordt het lettertype Times New Roman regular en bold gebruikt met een lettergrootte van 7.5 pt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling legitimatiebewijs beëdigde tolken en vertalers.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Justitie,

N. Albayrak

Terug naar begin van de pagina