Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem

Geraadpleegd op 04-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 25-05-2018.
Geldend van 25-05-2018 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor § 3a

Informatie geldend op 25-05-2018

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 25-05-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
28-12-2009 Nieuw 18-12-2009 Stcrt. 2009, 20180 WJZ/9230119 23-12-2009 Stb. 2009, 617 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Aanpassingswet dienstenrichtlijn in werking treedt.1)
Naar boven