Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem

Geraadpleegd op 25-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 25-05-2018.
Geldend van 25-05-2018 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 25-05-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 25-05-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2016 Wijziging 19-08-2016 Stcrt. 2016, 45181 WJZ/16120867 19-08-2016 Stcrt. 2016, 45181
01-07-2014 Wijziging 25-04-2014 Stcrt. 2014, 12400 WJZ/13083425 25-04-2014 Stcrt. 2014, 12400
01-07-2011 Wijziging 27-06-2011 Stcrt. 2011, 11392 WJZ/11097611 27-06-2011 Stcrt. 2011, 11392 Alg. 1
01-10-2010 Wijziging 23-07-2010 Stcrt. 2010, 12110 WJZ/10114391 23-07-2010 Stcrt. 2010, 12110
08-12-2009 Nieuwe-regeling 27-11-2009 Stcrt. 2009, 18558 WJZ/9214712 27-11-2009 Stcrt. 2009, 18558

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
Naar boven