Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse [...] 2006 (Subsidieplafond Cultuur en Ontwikkeling 2010–2012)

[Regeling vervallen per 13-04-2010.]
Geldend van 08-12-2009 t/m 12-04-2010

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 18 november 2009, nr. ICE 300/09, tot vaststelling van een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Cultuur en Ontwikkeling 2010–2012)

Artikel 1

[Vervallen per 13-04-2010]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 8.1, onder b en c, en artikel 8.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 geldt voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2012 een subsidieplafond van € 4.200.000,–.

Artikel 2

[Vervallen per 13-04-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2013.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

J.M.G. Brandt

Terug naar begin van de pagina