Besluit bekendmaking mandaatverlening handhaving en sanctionering Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

[Regeling vervallen per 25-07-2018.]
Geldend van 17-09-2013 t/m 24-07-2018

Besluit van de Minister van Financiën van 27 november 2009, nr. FM/2009/3373, betreffende bekendmaking mandaatverlening handhaving en sanctionering Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Artikel 1

[Vervallen per 25-07-2018]

De door de landelijk directeur van de Belastingdienst/Grote ondernemingen daartoe aangewezen medewerkers van de Belastingdienst/Grote ondernemingen, Bureau Toezicht Wwft, zijn bevoegd om namens de Minister van Financiën besluiten te nemen ter uitvoering van de artikelen 26, eerste lid, 27, eerste lid, 28, vierde lid, en 29 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften.

Artikel 2

[Vervallen per 25-07-2018]

De landelijk directeur van de Belastingdienst/Grote ondernemingen is belast met het beslissen op bezwaarschriften.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
de

plv. Thesaurier-Generaal

,

K.H.W. Knot

Terug naar begin van de pagina