Besluit instelling Adviescommissie Vietnam Faciliteit

[Regeling vervallen per 31-12-2011.]
Geldend van 05-12-2009 t/m 30-12-2011

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 23 november 2009, nr. DJZ/BR/0868-2009, tot instelling van de Adviescommissie Vietnam Faciliteit

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 27 augustus 2009, nr. HAN/2009-244, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Vietnam Faciliteit;

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2011]

De commissie adviseert de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking over de beslissing op aanvragen om subsidie op grond van artikel 8.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het bevorderen en het verdiepen van de betrekkingen met Vietnam. Het bevorderen en het verdiepen van de betrekkingen vindt plaats door middel van projecten, met inachtneming van het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 27 augustus 2009, nr. HAN/2009-244, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Vietnam Faciliteit.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2011]

De commissie bestaat uit de volgende drie leden die niet in dienst zijn bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken:

  • a. Dhr. Ir. W.L. Brinckman;

  • b. Dhr. Drs. A.J.J.M. van Gullick; en

  • c. Dhr. Dr. K. Jansen

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2011]

De leden van de commissie ontvangen een vergoeding van € 251,21 per vergadering.

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 december 2011.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:

plaatsvervangend Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

A. Haspels

Terug naar begin van de pagina