Dienstenwet

Geldend van 01-01-2019 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
AfkortingDW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0026759
RechtsgebiedFinancieel en economisch recht
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsbesluit contactpunt administratieve samenwerking dienstenrichtlijn
 2. Dienstenbesluit centraal loket
 3. Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem
 4. Regeling categorieën niet-automatisch voortrollende vergunningen
 5. Regeling elektronische handtekening bevoegde instanties
 6. Regeling gegevensverstrekking ACM
 7. Regeling gegevensverstrekking Mededingingswet
 8. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
 9. Regeling vertrouwensdiensten

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 7.2
 2. Aanpassingswet dienstenrichtlijn
 3. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 2.46, 5.29
 4. Algemene wet bestuursrecht, Besluit strategische goederen, Uitvoeringswet verdrag chemische wapens, Verordening (EG) nr.  236/2005, verordeningen op grond van artikel 215 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem; Openstelling elektronisch bestuurlijk verkeer met de Belastingdienst/Centrale Dienst voor In- en Uitvoer met gebruik van de digitale berichtenbox
  Tekst: tekst
 5. Beleidsregels particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 2014
  Tekst: tekst
 6. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 7. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikel: 3.3
 8. Handelsregisterbesluit 2008
  Artikel: 3
 9. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 19
Terug naar begin van de pagina