Besluit vaststelling beleidsregel onthouden van financiële bijdragen aan de vervaardiging, verwerving of uitzending van omroepprogramma’s

Geldend van 04-12-2009 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de Staatssecretaris voor Europese Zaken, van 18 november 2009, nr. DJZ/BR/0822-2008, tot vaststelling van een beleidsregel met het oog op het onthouden van financiële bijdragen aan de vervaardiging, verwerving of uitzending van omroepprogramma’s

De Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de Staatssecretaris voor Europese Zaken,

Kennisgenomen van de AZ-Beleidsregel beëindiging verstrekking financiële bijdragen aan coproducties en andere omroepprogramma’s;

Gelet op artikel 32 van de Comptabiliteitswet 2001;

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluiten:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

De Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de Staatssecretaris voor Europese Zaken verstrekken geen financiële bijdrage met het oog op de vervaardiging, verwerving of uitzending van omroepprogramma’s bestemd voor uitzending in Nederland of gericht op Nederlandstaligen in het buitenland.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken, de

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking, de

Staatssecretaris voor Europese Zaken

,
namens dezen:
de

Secretaris-Generaal

van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

E. Kronenburg

Terug naar begin van de pagina