Regeling huurtoeslaggrenzen 2010

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2010

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 23 november 2009, nr. BJZ2009059610, houdende aanpassing voor het tijdvak dat loopt van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 van de bedragen, genoemd in de artikelen 14, eerste lid, en 18, eerste lid, van de Wet op de huurtoeslag, van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van die wet en van de factoren, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van die wet alsmede van de bedragen, genoemd in artikel 2a, tweede lid, onderdelen b en c, van het Besluit op de huurtoeslag (Regeling huurtoeslaggrenzen 2010)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, na overleg met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 19, vierde lid, en 27, eerste, vijfde en zesde lid, van de Wet op de huurtoeslag, en artikel 2a, vierde lid, van het Besluit op de huurtoeslag;

Besluit:

§ 1. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag met ingang van 1 januari 2010 en vaststelling van bedragen en factoren ingevolge die wet

[Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

Het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet op de huurtoeslag, is:

  • a. voor een eenpersoonshuishouden: € 15 250;

  • b. voor een meerpersoonshuishouden: € 19 675;

  • c. voor een eenpersoonsouderenhuishouden: € 15 700 en

  • d. voor een meerpersoonsouderenhuishouden: € 21 125.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2011]

De factoren, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, zijn:

Factor

Eenpersoonshuishouden

Meerpersoonshuishouden

Eenpersoonsouderenhuishouden

Meerpersoonsouderenhuishouden

a

0,000000692008

0,000000393459

0,000001223301

0,000000691278

b

0,002058027571

0,002033539981

-0,007072060881

-0,005671181587

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 november 2009

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E.E. van der Laan

Terug naar begin van de pagina