Besluit vaststelling indieningsdatum aanvragen Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 01-12-2009 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 18 november 2009, nr. WJZ/9173281, houdende vaststelling indieningsdatum aanvragen op grond van de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 15 van de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2009.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 november 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina