Omzetbelasting, diverse kostenposten bij uitbestede werkzaamheden

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-12-2009 t/m 31-12-2012

Wetstechnische informatie voor 1

Informatie geldend op 01-12-2009

Regelgeving die op dit onderdeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit onderdeel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina