Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten [...] verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2010

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2012.]
Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 november 2009, nr. OHW-U-2968696, houdende de vaststelling van het vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2010

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina