Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Ministerie van Justitie betreffende Slobodan Mitric, 1974–1986

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Justitie, houdende beperking van de openbaarheid van archiefbescheiden van het Ministerie van Justitie betreffende Slobodan Mitric, 1974–1986 (als bedoeld in artikel 10 van het Archiefbesluit 1995)

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen, worden op grond van artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995 aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van het Ministerie van Justitie betreffende Slobodan Mitric, 1974–1986, de volgende beperkingen gesteld:

  • De archiefbescheiden zijn tot 2036 niet openbaar.

Den Haag, 1 juni 2009

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

Secretaris-generaal

,

J. Demmink

Terug naar begin van de pagina