Besluit vaststelling gewijzigde lastenplafonds sectorfondsen 2009

Geldend van 26-11-2009 t/m heden

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2009, nr. IVV/FB/2009/25656, tot goedkeuring van de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vastgestelde gewijzigde lastenplafonds sectorfondsen 2009

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 105, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De percentages voor de maxima van de lasten die in een boekjaar ten laste van de sectorfondsen komen, bedoeld in artikel 105, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden voor het jaar 2009 vervangen door de percentages, bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling gewijzigde lastenplafonds sectorfondsen 2009.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 3 november 2009

Voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Bijlage 1. : Lastenplafonds sectorfondsen 2009

Sectoren

 

Lastenplafonds (in %)

1

Agrarisch bedrijf

1,87

2

Tabakverwerkende industrie

1,00

3

Bouwbedrijf

1,11

4

Baggerbedrijf

0,39

5

Hout en emballage ind., houtwaren- en borstel ind.

1,61

6

Timmerindustrie

0,92

7

Meubel- en orgelbouw industrie

1,91

8

Groothandel hout, zagerijen, schaverijen en houtbereiding

0,89

9

Grafische industrie

1,87

10

Metaalindustrie

0,91

11

Electrotechnische industrie

1,24

12

Metaal- en technische bedrijfstakken

1,03

13

Bakkerijen

1,45

14

Suikerverwerkende industrie

1,06

15

Slagersbedrijven

1,99

16

Slagers overig

1,80

17

Detailhandel en ambachten

1,85

18

Reiniging

1,70

19

Grootwinkelbedrijf

1,12

20

Havenbedrijven

0,99

21

Havenclassificeerders

1,24

22

Binnenscheepvaart

1,07

23

Visserij

2,59

24

Koopvaardij

0,71

25

Vervoer KLM

0,38

26

Vervoer NS

0,48

27

Vervoer posterijen

0,49

28

Taxivervoer

1,81

29

Openbaar vervoer

0,48

30

Besloten busvervoer

1,99

31

Overig personenvervoer te land en in de lucht

2,30

32

Overig goederenvervoer te land en in de lucht

0,85

33

Horeca algemeen

2,00

34

Horeca catering

1,81

35

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

0,71

38

Banken

0,62

39

Verzekeringswezen en ziekenfondsen

0,69

40

Uitgeverij

1,36

41

Groothandel I

1,13

42

Groothandel II

1,36

43

Zakelijke dienstverlening I

0,71

44

Zakelijke dienstverlening II

1,40

45

Zakelijke dienstverlening III

1,25

46

Zuivelindustrie

0,96

47

Textielindustrie

1,83

48

Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

1,11

49

Chemische industrie

0,92

50

Voedingsindustrie

1,15

51

Algemene industrie

0,94

52

Uitzendbedrijven

4,62

53

Bewakingsondernemingen

1,90

54

Culturele instellingen

3,21

55

Overige takken van bedrijf en beroep

1,45

56

Schildersbedrijf

3,74

57

Stukadoorsbedrijf

1,45

58

Dakdekkersbedrijf

2,89

59

Mortelbedrijf

0,64

60

Steenhouwersbedrijf

0,98

61 t/m 67

Overheid

2,87

68

Railbouw

0,40

69

Telecommunicatie

1,04

Terug naar begin van de pagina