Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toelating vreemdelingen vanaf 1945 (Minister van Defensie)

[Regeling vervallen per 07-03-2014.]
Geldend van 22-11-2009 t/m 06-03-2014

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toelating vreemdelingen vanaf 1945 (Minister van Defensie)

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de minister van Defensie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 2 april 2009 (nr. bca-2004.01692/10);

Besluiten:

Artikel 2

[Vervallen per 07-03-2014]

De ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Defensie op het beleidsterrein toelating vreemdelingen over de periode vanaf 1945’ (vastgesteld bij beschikking van de minister van Defensie en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. C/S/05/660 d.d. 22 maart 2005 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 2005, 111 d.d.13 juni 2005)) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 07-03-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 28 augustus 2009

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

de algemene rijksarchivaris

,

M.J. Berendse

De

minister

van Defensie,
namens deze:

de plv. secretaris-generaal

,

J. Sikkel

Selectielijst

[Vervallen per 07-03-2014]

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina