Aanpassingsbesluit IOW

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-12-2011.]
[Regeling vervalt per 01-01-2034.]
Geldend van 01-12-2009 t/m heden

Besluit van 31 oktober 2009 tot wijziging van een aantal socialezekerheidsbesluiten, het Besluit inburgering en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 in verband met de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (Aanpassingsbesluit IOW)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 september 2009, Directie Inkomensverzekeringen en -voorzieningen, nr. IVV/I/2009/20373, gedaan na overleg met Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 2, zesde lid, 6, vierde lid, 16, tweede lid, 19, achtste lid, 21, vijfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen;

De Raad van State gehoord (advies van 30 september 2009);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 oktober 2009, nr. IVV/I/2009/22402, uitgebracht na overleg met Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en de Staatssecretaris van Financiën;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 31 oktober 2009

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zeventiende november 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina