Besluit vaststelling subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Sarajevo 2010)

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 11-11-2009 t/m 31-12-2010

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 30 oktober 2009, nr. DJZ/BR 0890-2009, tot vaststelling van een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Sarajevo 2010)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

Voor subsidieverlening op grond van artikelen 2.1 tot en met 2.4, 7.2 en 7.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking door de Nederlandse ambassade in Sarajevo geldt voor de periode vanaf 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 een subsidieplafond van € 0,00.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

ambassadeur Nederlandse ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Sarajevo

,

S.E.J.M. van Voorst tot Voorst

Terug naar begin van de pagina