Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2010

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2012.]
Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Beschikking van de Minister van Justitie van 28 oktober 2009, nr. 5625586/09/6, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2010 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2010)

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2010 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 2,3.

Artikel 2

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2010.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 oktober 2009

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina