Besluit verlenen mandaat en machtiging directeur van SenterNovem met betrekking tot [...] van verklaring Regeling sociaal-ethische projecten 2005

[Regeling vervallen per 07-01-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geldend van 06-11-2009 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 21 oktober 2009, nr. DDE-600b/2009, tot het verlenen van mandaat en machtiging aan de directeur van SenterNovem met betrekking tot de afgifte van een verklaring in het kader van de Regeling sociaal-ethische projecten 2005

Artikel 1

[Vervallen per 07-01-2010]

Aan de directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking:

Artikel 2

[Vervallen per 07-01-2010]

De directeur van SenterNovem wordt gemachtigd tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de besluiten, bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 07-01-2010]

De directeur van SenterNovem kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

[Vervallen per 07-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

secretaris-generaal

van het ministerie van Buitenlandse Zaken,

E. Kronenburg

Terug naar begin van de pagina