Aanpassingsregeling regelingen aan wijzigingen Luchtvaartwet en Wet luchtvaart

Geldend van 31-10-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat tot aanpassing van regelingen aan wijzigingen van de Luchtvaartwet en de Wet luchtvaart

Artikel XIX

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina