Wijzigingsbesluit Besluit bekostiging financieel toezicht, enz. (implementatie Richtlijn 2007/64/EG)

Geldend van 01-11-2009 t/m heden

Besluit van 23 oktober 2009 tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft ter implementatie van richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Financiën van 24 augustus 2009 (FM/2009/1730M);

Gelet op de artikelen 1:40, vijfde lid, 1:81, eerste en tweede lid, 1:102, eerste lid, 2:3b, tweede lid, 2:3c, eerste lid, 2:106a, tweede lid, 3:9, derde lid, 3:10, tweede lid, 3:17, tweede lid, 3:18, tweede en derde lid, 3:29, derde lid, 3:29a, 3:29c, derde lid, 3:53, derde lid, 3:57, tweede lid, 3:71, tweede lid, 3:111b, eerste lid, 3:285, 4:16, tweede en derde lid, 4:17, derde lid, en 4:22, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht;

De Raad van State gehoord (advies van 16 september 2009, No. 06.09.0331/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 21 oktober 2009, FM 2009/2305;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 oktober 2009

Beatrix

De Minister van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de negenentwintigste oktober 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina