Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van kuilrot in de teelt van witlof

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 28-10-2009 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 oktober 2009, nr. 65544 houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van sclerotinia sclerotiorum in de teelt van witlof. (Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van kuilrot in de teelt van witlof)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

In overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gezien het verzoek van LTO Nederland van 22 september 2009;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt verleend voor het gewasbeschermingsmiddel Rovral aquaflo ter bestrijding van sclerotinia sclerotiorum in de teelt van witlof.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

De vrijstelling, genoemd in artikel 1, is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit, worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing op de website www.minlnv.nl.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van publicatie als bedoeld in het eerste lid, en vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van kuilrot in de teelt van witlof. Het zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 oktober 2009

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2010]

Gebruiksvoorschriften

[Vervallen per 01-01-2010]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van witlof.

Toepassing:

Witlof: ter bestrijding van kuilrot (sclerotinia spp.)

Vóór opslag van de witlofpennen: Bij het in opslag brengen van de pennen een bespuiting op de lopende band uitvoeren. Voor een goede bevochtiging is een hoeveelheid van 20 liter spuitvloeistof per 1000 kg pennen voldoende.

Dosering: 130 ml per 1000 kg pennen.

Terug naar begin van de pagina