Regeling aanwijzing bewijs van registratie als klinisch fysicus

Geldend van 29-10-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 augustus 2009, nr. MEVA/BO-2939356, ter uitvoering van artikel 107a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg inzake het bewijs van registratie als klinisch fysicus (Regeling aanwijzing bewijs van registratie als klinisch fysicus)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 107a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 1

Als getuigschrift als bedoeld in artikel 107a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg op basis waarvan de titel klinisch fysicus mag worden gevoerd, wordt aangewezen het bewijs van registratie als klinisch fysicus, afgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica te Utrecht.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing bewijs van registratie als klinisch fysicus.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina