Besluit bekendmaking via de procedure veilen verdelen van vergunningen voor frequentieruimte in de 2,6 GHz-band

Geldend van 28-10-2009 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 oktober 2009, nr. WJZ/9154325, houdende bekendmaking van het via de procedure van veilen verdelen van vergunningen voor frequentieruimte in de 2,6 GHz-band

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Besluit op grond van artikel 3.3, vijfde lid, van de Telecommunicatiewet en de artikelen 2, tweede lid, en 3, eerste en derde lid, van het Frequentiebesluit het volgende:

Besluit:

Artikel 1

Ten behoeve van het gebruik van frequentieruimte voor terrestrische elektronische communicatie worden er:

  • a. ten minste 25 en ten hoogste 38 vergunningen beschikbaar gesteld voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 2500–2690, en

  • b. een vergunning beschikbaar gesteld voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 2010–2019,7.

Artikel 3

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst. Het besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

Den Haag, 18 oktober 2009

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Terug naar begin van de pagina