Besluit vaststelling selectielijst Zorgonderzoek Nederland Medische Wetenschappen vanaf 2001

Geldend van 08-10-2009 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Zorgonderzoek Nederland Medische Wetenschappen vanaf 2001

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 14 september 2009, nr. bca-2009.05362/2);

Besluit:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 21 september 2009

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

algemene rijksarchivaris

,

M.J. Berendse

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina