Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2007

[Regeling materieel uitgewerkt per 08-10-2011.]
Geldend van 08-10-2009 t/m heden

Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2007

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet en artikel 6 van de invoeringswet Financiële verhoudingswet;

Besluit:

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

directeur Openbaar Bestuur en Democratie

,

G.J. Buitendijk

Bijlage 1

De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, over het uitkeringsjaar 2007.

Nr.

Maatstaven

Bedragen €

1

OZB (won. eig. eenheid € 2500)

–2,34

1

OZB (niet won. gebr. eenheid € 2500)

–2,42

1

OZB (niet won. eig. eenheid € 2500)

–3,00

2

Inwoners

124,89

2a

Inwoners potlood nieuw

0,22

3

Eénouder huishoudens

144,68

4

Jongeren

218,89

5

Ouderen

80,30

5-a

Ouderen 75–85 jaar

26,67

6-a

Waddengemeenten t/m 2500 inwoners

187,99

6-b

Waddengemeenten van 2501 t/m 7500 inwoners

146,94

6-c

Waddengemeenten vanaf 7501 inwoners

32,29

7

Lage inkomens

84,01

7-a

Lage inkomens (drempel)

346,50

8

Bijstandsontvangers

1.380,99

9

ABW Schaalnadeel

113.424,76

10

ABW Schaalvoordeel

3.807,15

11

Uitkeringsontvangers

107,30

12

Minderheden

288,01

13

Klantenpotentieel lokaal

50,66

14

Klantenpotentieel regionaal

20,10

15

Leerlingen VO

410,19

15-a

Leerling (V)SO

315,80

15-b

Extra groei leerlingen VO

221,81

15-c

Extra groei jongeren

169,94

16

Land

35,05

17

Land *percentage slechte grond

0,82

18

Land *bodemfactor gemeente

22,13

19

Binnenwater

32,83

20

Buitenwater

25,81

21

Oppervlak bebouwing

672,83

22

Oppervlak bebouwing woonkern *bodemfactor woonkern

2.877,61

23

Oppervlak bebouwing buitengebied *bodemfactor buitengebied

1.372,79

24

Woonruimten

174,06

25

Woonruimten *bodemfactor woonkern

27,73

26

Woonruimten *percentage slechte grond

30,11

27-a

Historische kernen, eerste groep

7.642,11

27-b

Historische kernen, tweede groep

11.029,55

27-c

Historische kernen, derde groep

19.565,26

28

Historische waterweg

13,56

29

Bewoonde oorden 1930

30,96

30

Historische woningen in bewoonde oorden

87,20

31-a

ISV, onderdeel a

17.651.512,69

31-b

ISV, onderdeel b

11.056.275,73

32

Omgevingsadressendichtheid

61,26

33

Omgevingsadressendichtheid *percentage slechte grond

–0,94

34

Oeverlengte *bodemfactor gemeente

6,73

35

Oeverlengte *bodemfactor gemeente *dichtheidsfactor

3,52

36

Meerkernigheid

16.495,92

37

Meerkernigheid *bodemfactor buitengebied

12.289,36

38

Bedrijfsvestigingen

101,58

39

Vast bedrag voor iedere gemeente ¹

217.736,97

40

Vast bedrag voor Amsterdam

199.252.678,45

41

Vast bedrag voor Rotterdam

111.360.831,09

42

Vast bedrag voor Den Haag

86.475.920,25

43

Vast bedrag voor Utrecht

47.771.966,67

44

Vast bedrag voor de Waddengemeenten

149.084,96

45-a

Herindeling, onderdeel a (basisbedrag)

1.585.065,00

45-b

Herindeling, onderdeel b (per inwoner)

53,29

¹ De gemeente Baarle Nassau ontvangt een vast bedrag gelijk aan 2 maal het vast bedrag voor iedere gemeente.

Bijlage 2

De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet over het uitkeringsjaar 2007 (bijlage bij artikel 2)

Omschrijving

Bedragen €

De letter D, opgenomen in de formule in artikel 3.15.1 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984 (indien aansluitingen gemaakt in of na 1983)

36,76

De letter D, opgenomen in de formule in artikel 3.15.1 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984 (indien aansluitingen gemaakt in 1982)

15,88

Terug naar begin van de pagina