Regeling tarieven bel-me-niet-register

[Regeling vervallen per 28-05-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 17-07-2012 t/m 31-12-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 september 2009, nr. WJZ / 9167013, houdende de vaststelling van de tarieven voor het bel-me-niet-register en de bestandsindeling (Regeling tarieven bel-me-niet-register)

Artikel 1

[Vervallen per 28-05-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 28-05-2014]

 • 1 Een gebruiker die door de beheerder in een markeerbestand wil laten aangeven welke telefoonnummers in het register zijn opgenomen, maakt daartoe gebruik van het online formulier dat de beheerder aanbiedt.

 • 2 Hij geeft in ieder geval de gegevens op die de beheerder nodig heeft voor de administratie waaronder: naam en adres van degene die het bestand ontvangt, naam en adres van de gebruiker, het merk of de dienst en de campagne ten behoeve waarvan de download plaatsvindt.

Artikel 3

[Vervallen per 28-05-2014]

De gebruiker die de dienst van de beheerder afneemt om in een markeerbestand aan te geven welke telefoonnummers in het register zijn opgenomen is daarvoor per merk of dienst een bedrag verschuldigd van:

 • a. € 302,50 voor ten hoogste 10.000 records;

 • b. € 687,50 voor meer dan 10.000 en ten hoogste 25.000 records;

 • c. € 1430,– voor meer dan 25.000 en ten hoogste 75.000 records.

Artikel 4

[Vervallen per 28-05-2014]

 • 1 Een gebruiker die een ontdubbelingsbestand wil ontvangen, maakt daartoe gebruik van het online formulier dat de beheerder aanbiedt.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde gebruiker geeft in ieder geval de gegevens op die de beheerder nodig heeft voor de administratie, waaronder: naam en adres van degene die het bestand ontvangt, naam en adres van de gebruiker, het merk of de dienst en de campagne ten behoeve waarvan de download plaatsvindt.

Artikel 5

[Vervallen per 28-05-2014]

 • 1 De gebruiker die het ontdubbelingsbestand van de beheerder door middel van een online verbinding ontvangt is daarvoor per merk of dienst een bedrag verschuldigd van € 550,– per jaar vermeerderd met € 825,– per keer dat het bestand wordt gedownload.

 • 2 Indien de gebruiker gedurende het gehele jaar het ontdubbelingsbestand wil ontvangen, dan is hij daarvoor per merk of dienst per jaar een bedrag verschuldigd van € 11.275,–.

Artikel 6

[Vervallen per 28-05-2014]

 • 1 Een callcenter dat het ontdubbelingsbestand van de beheerder door middel van een online verbinding ontvangt, is daarvoor jaarlijks een bedrag verschuldigd van € 1.925,–.

 • 2 Aan het gebruik van het bestand, bedoeld in het eerste lid, kunnen door de beheerder voorwaarden worden gesteld.

Artikel 6a

[Vervallen per 28-05-2014]

In geval de gebruiker uitsluitend communicatie aanbiedt met een charitatief doel, worden de in artikelen 3, 5 en 6 genoemde bedragen vermenigvuldigd met factor 0,8403.

Artikel 7

[Vervallen per 28-05-2014]

 • 1 Het ontdubbelingsbestand bestaat uit records die zijn opgebouwd op de in bijlage 1 beschreven wijze.

 • 2 Het markeerbestand bestaat uit records die zijn opgebouwd op de in bijlage 2 beschreven wijze.

 • 3 De beheerder kan het ontdubbelingsbestand tevens op andere wijze dan bedoeld in het eerste lid, aanbieden, waaronder gecomprimeerd.

Artikel 8

[Vervallen per 28-05-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven bel-me-niet-register.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 september 2009

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Bijlage 1

[Vervallen per 28-05-2014]

Recordlengte: 362

Volgorde: Postcode huisnummer

Rubriek nr.

Positie

Aantal posities

Omschrijving

Bijzonderheden

04

001–008

8

Registratienummer

 

41

009–020

12

Voorletter(s)

 

42

021–040

20

Voorvoegsel(s)

 

43

041–090

50

Familienaam

 

17

091–091

1

Sekse code

0 = onbekend

1 = de heer

3 = mevrouw

4 = familie

5 = de heer/mevr.

21

092–121

30

Straatnaam

 

26

122–133

12

Huisnummer

Pos. 1–5: huisnr

Pos. 6–12: toevoeging

28

134–139

6

Postcode

Links zonder spatie

22

140–169

30

Woonplaats

 

13

170–173

4

Opvoerdatum

MMJJ

44

174–179

6

Datum uit bestand

JJJJMM

45

180–183

3

Netnummer

 

46

184–190

7

Abonneenummer

 

47

191–359

169

Filler

 

12

360–361

2

Soort adres

Altijd ‘20’

 

362–362

1

Filler

 

Bijlage 2

[Vervallen per 28-05-2014]

Recordlengte: 29

Positie

Aantal posities

Omschrijving

001–008

8

Registratienummer Bel-me-niet

009–013

4

Netnummer

014–021

7

Abonneenummer

021–029

8

Opvoerdatum/Datum van inschrijving

Terug naar begin van de pagina