Besluit beperking openbaarheid archief Commando Tactische Luchtstrijdkrachten Ministerie van Defensie 1952–1979 (1997)

Geldend van 02-10-2009 t/m heden

Besluit van de Minister van Defensie van 17 september 2009, nr. CDC/IVENT/DCDI/SSA 2009007645, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952–1979 (1997)

Artikel 1

Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952–1979 (1997), niet openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Niet openbaar tot 1 januari:

21

2050

762

2038

Artikel 2

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952–1979 (1997), beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

40

2034

684

2038

685

2044

Artikel 3

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening van de verzoeker van het Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven.

De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Het vervaardigen van reproducties van documenten, danwel het publiceren van gegevens uit archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 2, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952–1979 (1997)’.

Den Haag, 17 september 2009

De

Minister

van Defensie,
namens deze:

Secretaris-generaal

,

A.H.C. Annink

Terug naar begin van de pagina