Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Geraadpleegd op 21-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2009.
Geldend van 01-10-2009 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkortingen Wdbntb
Wet dwangsom
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0026450
Rechtsgebied Staats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
Overheidsthema Overheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Besluit mandaat Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute 2009
    Artikel: 11
  2. Besluit mandaat en machtiging Nadeelcompensatie ‘Sporen in Arnhem’ en ‘Sporen in Utrecht’
    Artikel: 10

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-10-2009

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
01-10-2009 Nieuwe-regeling 28-08-2009 Stb. 2009, 383 29934 28-08-2009 Stb. 2009, 383
Wijziging 18-06-2009 Stb. 2009, 384 31751 18-06-2009 Stb. 2009, 384
Wijziging 13-05-2009 Stb. 2009, 385 31769 13-05-2009 Stb. 2009, 385
Naar boven