Regeling bekendmaking constanten regressieformules en waarden voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor benzine- en dieselauto’s 2010

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2013.]
Geldend van 21-09-2009 t/m heden

Bekendmaking constanten regressieformules en waarden voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor benzine- en dieselauto's 2010

Gelet op artikel 8 van het Besluit etikettering energiegebruik personenauto' s van 3 november 2000 (Stb. 2000, nr. 475);

Besluit:

Enig artikel

De constanten voor de in bijlage 4 bij het Besluit etikettering energiegebruik personenauto's opgenomen regressieformules, en de daarbij behorende waarden van de gemiddelde CO2-uitstoot voor personenauto's met benzine als brandstof, en voor personenauto's met diesel als brandstof, voor het kalenderjaar 2010, als volgt vast te stellen:

SET 1.

Constanten berekend op basis van de huidige wetgeving

1. Constanten voertuiglengte:

C1, lengte:

3,874

C2, lengte:

–4,396

C3, lengte:

2,619

2. Constanten benzineauto’s:

C1, benzine:

45,809

C2, benzine:

3,618

C3, benzine:

1,454

3. Constanten dieselauto’s:

C1, diesel:

–5,875

C2, diesel:

11,059

C3, diesel:

0,868

4. Waarden gemiddelde CO2-uitstoot:

Gemiddelde CO2-uitstoot benzine:

145,3

Gemiddelde CO2-uitstoot diesel:

148,9

SET 2.

Constanten voor 2010 en 2011, berekend door het Ministerie van VROM op basis van nieuwe concept-regelgeving

1. Constanten voertuiglengte:

C1, lengte:

–1,2412

C2, lengte:

1,7737

C3, lengte:

0,7693

2. Constanten benzineauto’s:

C1, benzine:

166,3563

C2, benzine:

–29,8404

C3, benzine:

3,9167

3. Constanten dieselauto’s:

C1, diesel:

344,5974

C2, diesel:

–78,3711

C3, diesel:

6,7313

4. Waarden gemiddelde CO2-uitstoot:

Gemiddelde CO2-uitstoot benzine:

163,2320

Gemiddelde CO2-uitstoot diesel:

135,7337

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Zoetermeer, 10 september 2009

De directie van de RDW

,

Algemeen Directeur

,

J.G. Hakkenberg

Terug naar begin van de pagina