Regeling Curaçaose en Sint Maartense tarieven vaarbevoegdheidsbewijzen zeevaart

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling Nederlands-Antilliaanse tarieven vaarbevoegdheidsbewijzen zeevaart 2009

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen;

Gelet op artikel 72, eerste lid, van de Schepenwet;

Besluit:

§ 2. Aanvragen

Artikel 2

De kosten van de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een vaarbevoegdheidsbewijs bedragen:

 • a. ANG 170,– voor elk vaarbevoegdheidsbewijs waarop ten minste één van de volgende functies voorkomt:

  • kapitein;

  • eerste stuurman;

  • wachtstuurman;

  • kapitein schepen minder dan 3000 GT;

  • eerste stuurman schepen minder dan 3000 GT;

  • hoofdwerktuigkundige;

  • tweede werktuigkundige;

  • wachtwerktuigkundige;

  • hoofdwerktuigkundige schepen minder dan 3000 kW;

  • 10° tweede werktuigkundige schepen minder dan 3000 kW;

  • 11° eerste maritiem officier;

  • 12° eerste maritiem officier kleine schepen;

  • 13° maritiem officier;

  • 14° maritiem officier kleine schepen;

  • 15° radio-operator;

  • 16° gezel;

 • b. ANG 160,– voor elk vaarbevoegdheidsbewijs waarop de onder a genoemde functies niet voorkomen;

 • c. ANG 140,– voor elk duplicaat van een vaarbevoegdheidsbewijs als bedoeld onder a of b.

Artikel 3

De kosten van de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning bedragen:

 • a. ANG 170,– voor elk vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning waarop ten minste één van de volgende functies voorkomt:

  • kapitein;

  • eerste stuurman;

  • wachtstuurman;

  • kapitein schepen minder dan 3000 GT;

  • eerste stuurman schepen minder dan 3000 GT;

  • hoofdwerktuigkundige;

  • tweede werktuigkundige;

  • wachtwerktuigkundige;

  • hoofdwerktuigkundige schepen minder dan 3000 kW;

  • 10° tweede werktuigkundige schepen minder dan 3000 kW;

  • 11° eerste maritiem officier;

  • 12° eerste maritiem officier kleine schepen;

  • 13° maritiem officier;

  • 14° maritiem officier kleine schepen;

  • 15° radio-operator;

  • 16° gezel;

 • b. ANG 160,– voor elk vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning waarop de onder a genoemde functies niet voorkomen;

 • c. ANG 140,– voor elk duplicaat van een vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning als bedoeld onder a of b.

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 5

De in deze regeling genoemde tarieven luiden in het betaalmiddel van Curaçao, onderscheidenlijk Sint Maarten en zijn verschuldigd voor de afgifte van vaarbevoegdheidsbewijzen, vaarbevoegdheidsbewijzen van erkenning en ontheffingen door ambtenaren van Curaçao, onderscheidenlijk Sint Maarten.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Curaçaose en Sint Maartense tarieven vaarbevoegdheidsbewijzen zeevaart.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant en in de Curaçaosche Courant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina