Regeling meettarieven elektriciteit 2010

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 2 september 2009, nr. WJZ/9144509 houdende regels voor de meettarieven van netbeheerders van elektriciteitsnetten voor 2010 (Regeling meettarieven elektriciteit 2010)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 De inflatie, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend als de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex (alle huishoudens), berekend uit het quotiënt van deze prijsindex, gepubliceerd in augustus van het jaar 2009, en van deze prijsindex, gepubliceerd in augustus van het jaar 2008, zoals deze maandelijks wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 september 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina