Regeling vaststelling wisselkoers en consumentenprijsindex 2006/2008

[Regeling vervallen per 11-03-2017.]
Geldend van 05-09-2009 t/m 10-03-2017

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 augustus 2009, nr. DCB/CZW/WVOB/2009-0000423422, tot vaststelling van de wisselkoers en de prijsindexcijfers, die betrekking hebben op de betaling van Surinaamse pensioenen over de periode september 2006 tot en met augustus 2008 (Regeling vaststelling wisselkoers en consumentenprijsindex 2006/2008)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 3, vierde lid, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 11-03-2017]

De in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 2° en 3°, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen bedoelde consumentenprijsindex worden vastgesteld overeenkomstig de gegevens vermeld in de bijlage bij deze regeling voor de periode van september 2006 tot en met augustus 2008.

Artikel 3

[Vervallen per 11-03-2017]

  • 2 De breuk is niet kleiner dan 1.

Artikel 4

[Vervallen per 11-03-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2006.

Artikel 5

[Vervallen per 11-03-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling wisselkoers en consumentenprijsindex 2006/2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Bijlage behorende bij artikel 2 van de regeling vaststelling wisselkoers en consumentenprijsindex 2006/2008

[Vervallen per 11-03-2017]

consumentenprijsindex 2006/2008

Maand:

 

september 2006

: 238,7

oktober 2006

: 238,0

november 2006

: 237,8

december 2006

: 237,0

januari 2007

: 237,3

februari 2007

: 238,4

maart 2007

: 241,0

april 2007

: 242,1

mei 2007

: 242,3

juni 2007

: 241,3

juli 2007

: 240,2

augustus 2007

: 240,6

september 2007

: 242,0

oktober 2007

: 242,1

november 2007

: 242,5

december 2007

: 241,4

januari 2008

: 242,1

februari 2008

: 243,7

maart 2008

: 246,2

april 2008

: 247,1

mei 2008

: 247,9

juni 2008

: 247,5

juli 2008

: 247,9

augustus 2008

: 248,3

Terug naar begin van de pagina