Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2006

[Regeling materieel uitgewerkt per 04-09-2011.]
Geldend van 04-09-2009 t/m heden

Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2006

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 9 van de Financiele verhoudingswet en artikel 6 van de Invoeringswet Financiële verhoudingswet;

Besluit:

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:
de

directeur Openbaar Bestuur en Democratie

,

G.J. Buitendijk

Bijlage 1

De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, over het uitkeringsjaar 2006.

Nr.

Maatstaven

Bedragen €

1

OZB (won. eig. eenheid € 2500)

–2,43

1

OZB (niet won. gebr. eenheid € 2500)

–2,45

1

OZB (niet won. eig. eenheid € 2500)

–3,04

2

Inwoners

133,47

2a

Inwoners stemmachines Nedap oud

0,11

2b

Inwoners stemmachines Nedap nieuw

0,23

2c

Inwoners potlood nieuw

0,34

3

Inwoners *bodemfactor buitengebied

0,66

3-a

Eénouder huishoudens

146,06

4

Jongeren

220,06

5

Ouderen

80,33

5-a

Ouderen 75–85 jaar

26,67

6-a

Inwoners Waddengemeenten, eerste schijf

188,32

6-b

Inwoners Waddengemeenten, tweede schijf

147,19

6-c

Inwoners Waddengemeenten, derde schijf

32,38

7

Lage inkomens

86,41

7-a

Lage inkomens (drempel)

348,88

8

Bijstandsontvangers

1.406,04

9

Schaalnadeel uitvoering WWB

114.613,09

10

Schaalvoordeel uitvoering WWB

3.847,73

11

Uitkeringsontvangers

121,95

12

Minderheden

299,72

13

Klantenpotentieel lokaal

50,84

14

Klantenpotentieel regionaal

17,74

15

Leerlingen VO

401,40

15-a

Leerling (V)SO

313,86

15-b

Extra groei leerlingen VO

221,81

15-c

Extra groei jongeren

169,94

15-d

(V)SO leerlingen ouder dan 12 jaar

758,04

15-e

(V)SO leerlingen ZMLK ouder dan 12 jaar

106,11

16

Land

34,57

17

Land *percentage slechte grond

0,89

18

Land *bodemfactor gemeente

22,20

19

Binnenwater

31,86

20

Buitenwater

23,32

21

Oppervlak bebouwing

591,89

22

Oppervlak bebouwing woonkern *bodemfactor woonkern

3.210,59

23

Oppervlak bebouwing buitengebied *bodemfactor buitengebied

1.510,87

24

Woonruimten

177,93

25

Woonruimten *bodemfactor woonkern

30,87

26

Woonruimten *percentage slechte grond

32,66

27-a

Historische kernen, eerste groep

6.770,99

27-b

Historische kernen, tweede groep

10.547,84

27-c

Historische kernen, derde groep

19.135,07

28

Historische waterweg

15,11

29

Bewoonde oorden 1930

31,83

30

Historische woningen in bewoonde oorden

87,37

31-a

ISV, onderdeel a

18.234.822,04

31-b

ISV, onderdeel b

11.387.676,81

32

Omgevingsadressendichtheid

56,41

33

Omgevingsadressendichtheid *percentage slechte grond

-1,02

34

Oeverlengte *bodemfactor gemeente

7,50

35

Oeverlengte *bodemfactor gemeente *dichtheidsfactor

3,75

36

Meerkernigheid

13.209,44

37

Meerkernigheid *bodemfactor buitengebied

13.220,05

38

Bedrijfsvestigingen

103,62

39

Vast bedrag voor iedere gemeente1

259.290,92

40

Vast bedrag voor Amsterdam

193.800.775,86

41

Vast bedrag voor Rotterdam

113.474.528,80

42

Vast bedrag voor Den Haag

85.609.620,71

43

Vast bedrag voor Utrecht

47.487.375,74

44

Vast bedrag voor de Waddengemeenten

149.364,26

45-a

Herindeling, onderdeel a (basisbedrag)

1.585.065,00

45-b

Herindeling, onderdeel b (per inwoner)

53,29

1 De gemeente Baarle Nassau ontvangt een vast bedrag gelijk aan 2 maal het vast bedrag voor iedere gemeente.

Bijlage 2

De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet over het uitkeringsjaar 2006 (bijlage bij artikel 2)

Omschrijving

Bedragen €

De letter D, opgenomen in de formule in artikel 3.15.1 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984 (indien aansluitingen gemaakt in of na 1983)

36,76

De letter D, opgenomen in de formule in artikel 3.15.1 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984 (indien aansluitingen gemaakt in 1982)

15,88

De letter D, opgenomen in de formule in artikel 3.15.1 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984 (indien aansluitingen gemaakt in of na 1975 en vóór 1982)

9,07

Terug naar begin van de pagina