Wijzigingsregeling Besluit bezoldiging politie, Regeling bijzondere ontslaguitkering [...] enz. (Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie 2008–2010)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2011.]
Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 augustus 2009, nr. CZW/WVOB 2009-0000414307, tot wijziging van het Besluit bezoldiging politie, de Regeling bijzondere ontslaguitkering politie en de Tijdelijke regeling nachtdienstontheffing politie en tot de toekenning van bijzondere uitkeringen in de jaren 2008, 2009 en 2010, in verband met het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie 2008–2010

Artikel IX

  • 1 Artikel VI, onderdeel A, van deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

  • 2 De artikelen IV, V en VII van deze regeling treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werken terug tot en met 1 januari 2008 en vervallen met ingang van 1 januari 2011.

  • 3 De artikelen I en VIII, onderdeel A, van deze regeling treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werken terug tot en met 1 februari 2008.

  • 4 De artikelen II en VIII, onderdeel B, van deze regeling treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werken terug tot en met 1 januari 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina