Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Rijksuniversiteit Groningen)

Geldend van 28-08-2009 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Rijksuniversiteit Groningen)

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 14 april 2009 nr. bca-2009.05178/4);

Besluit:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 20 augustus 2009

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

De algemene rijksarchivaris

,

M.J. Berendse

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina