Verzamelbesluit rechtsbijstand 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 26-08-2011.]
Geldend van 26-08-2009 t/m heden

Besluit van 12 augustus 2009, houdende aanpassing van het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria en enkele andere besluiten terzake van een aantal onderwerpen van diverse aard (Verzamelbesluit rechtsbijstand 2009)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Minister van Justitie van 13 juli 2009, nr. 5609426/09/6;

Gelet op de artikelen 28, tweede lid, 37, vijfde lid,en 42a, eerste lid, van de Wet op de rechtsbijstand;

De Raad van State gehoord (advies van 22 juli 2009, nr. W03.09.0257/II);

Gezien het nader rapport van de Minister van Justitie van 30 juli 2009, nr. 5612922/09/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 augustus 2009

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de vijfentwintigste augustus 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina