Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees (PPE) 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2010.]
Geldend van 19-07-2009 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 30 oktober 2008 tot vaststelling van het geslacht gewicht ter uitvoering van de Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2009 (Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees (PPE) 2009)

Artikel 2

Het geslacht gewicht is ten minste gelijk aan een percentage van het door de slachterij aan de leverancier van het geslachte pluimvee uitbetaalde aantal kilogrammen, welk percentage voor

- vleeskuikens

73%

- kalkoenen

80%

- eenden

70%

- parelhoenders

70%

- oude kippen en hanen

73% en voor

- ganzen

70%

bedraagt.

Artikel 3

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees (PPE) 2009.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2009, treedt het in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt het terug tot en met 1 januari 2009.

Zoetermeer, 30 oktober 2008

J.J. Ramekers

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Terug naar begin van de pagina