Besluit PA toezichthouders tuchtrecht 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 27-07-2013 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Akkerbouw van 26 maart 2009 tot aanwijzing van toezichthouders (Besluit PA toezichthouders tuchtrecht 2009)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Aan de secretaris van het Productschap Akkerbouw wordt mandaat verleend tot het aanwijzen van die medewerkers van het Hoofdproductschap Akkerbouw (afdeling IAD en FPC) die het toezicht op de naleving van de in de bijlage onder de nummers 1 tot en met 3 genoemde verordeningen feitelijk uitvoeren. De aangewezen medewerkers hebben specifieke kennis van administratieve controlewerkzaamheden.

  • 2 Aan de secretaris van het Productschap Akkerbouw wordt mandaat verleend tot het aanwijzen van die medewerkers van de Stichting NAK te Emmeloord die het toezicht op de naleving van de in de bijlage onder de nummers 4 tot en met 13 genoemde verordeningen feitelijk uitvoeren. De aangewezen medewerkers hebben specifieke kennis op het gebied van planten, plantenziekten en plagen, onkruiden en ervaring met inspectiewerkzaamheden.

  • 3 Aan de secretaris van het Productschap Akkerbouw wordt mandaat verleend tot het aanwijzen van die medewerkers van Bulb Quality Support B.V. te Lisse die het toezicht op de naleving van de in de bijlage onder de nummers 14 en 15 genoemde verordeningen feitelijk uitvoeren. De aangewezen medewerkers hebben specifieke kennis op het gebied van planten, plantenziekten en plagen en ervaring met inspectiewerkzaamheden.

  • 4 Aan de secretaris van het Productschap Akkerbouw wordt mandaat verleend tot het aanwijzen van die medewerkers van de afdeling handhaving en monitoring, cluster Toezicht en Handhaving van de provincie Limburg die het toezicht op de naleving van de in de bijlage onder nummer 16 genoemde verordening feitelijk uitvoeren. De aangewezen medewerkers hebben specifieke kennis op het gebied van erosie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Den Haag, 26 maart 2009

Th.A.M. Meijer

voorzitter

M. Elema

secretaris

Terug naar begin van de pagina