Besluit overgang zorg Nationaal Noodnet

Geldend van 19-08-2009 t/m heden

Besluit van 5 augustus 2009, nr. 09.001974, houdende overgang van de zorg voor het Nationaal Noodnet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 13 juli 2009, nr. 3079975;

Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De zorg voor het beleid betreffende het Nationaal Noodnet als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Regeling voorbereiding buitengewone omstandigheden sector telecommunicatie 2007, gaat over van Onze Minister van Economische Zaken naar Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Ministers van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 5 augustus 2009

Beatrix

De

Minister-President, Minister

van Algemene Zaken ,

J.P. Balkenende

Terug naar begin van de pagina