Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Waterstaat vanaf 2009 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Geldend van 12-08-2009 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Waterstaat vanaf 2009 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 25 juni 2009, bca-2009.05320/2);

Besluit:

Artikel 2

De handelingen in de ‘lijst ingediend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor de neerslag van handelingen op het beleidsterrein waterstaat’ (vastgesteld bij beschikking van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. c/s/04/701 d.d. 29-3-2004 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 155 d.d. 16-8-2004) worden bij publicatie van dit besluit afgesloten in 2009.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 15 juli 2009

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

algemene rijksarchivaris

,

M.J. Berendse

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

project directeur Project Wegwerken Archiefachterstanden (PWAA)

,

A. van der Kooij

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina