Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2010

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2010

Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2010

De ledenvergadering van de NOvAA,

gelet op artikel 24, eerste lid, en artikel 30, tweede lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, stelt de volgende verordening vast:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

Het tarief voor de behandeling van een verzoek tot vrijstelling van de toetsing of de verlenging daarvan als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Verordening op de Periodieke Preventieve Toetsing bedraagt

  • a. bij een eerste verzoek € 100,–;

  • b. bij een tweede verzoek € 175,–; en

  • c. bij een derde of volgend verzoek € 250,–.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2011]

Het tarief voor de toetsing als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Verordening op de Periodieke Preventieve Toetsing bedraagt:

  • a. voor een eerste toetsing bij een accountantspraktijk: € 695,– per toetser per dagdeel;

  • b. voor een hertoetsing bij een accountantspraktijk: € 1.020,– per toetser per dagdeel.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2011]

  • 1 Toetsers die voor een toetsing of accreditatie worden ingeschakeld, ontvangen voor de bij de te toetsen accountantspraktijk of de te accrediteren koepelorganisatie bestede tijd een vergoeding ten bedrage van € 355,– per dagdeel.

  • 3 Toetsers die voor een toetsing of accreditatie worden ingeschakeld, ontvangen in afwijking van artikel 2, derde lid, van de Verordening op de kostenvergoeding, een afzonderlijke vergoeding voor de kosten van parkeergelden welke zijn gemaakt in verband met de toetsing van een accountantspraktijk of te accrediteren koepelorganisatie.

  • 4 Een toetsers verzoekt om toepassing van het vorige lid en overlegt daarbij bewijsstukken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2011]

De in deze verordening genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2011]

  • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

  • 3 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2010.

Terug naar begin van de pagina