Besluit vaststelling subsidieplafond subsidies aan landelijke organisaties (hulp aan tienermoeders en -vaders)

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geldend van 31-07-2009 t/m 30-06-2011

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 juli 2009, nr. DMO/SSO-2940194, houdende vaststelling van een subsidieplafond voor subsidies aan landelijke organisaties ten behoeve van hulp aan tienermoeders en -vaders

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7, eerste lid, van de Subsidieregeling VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2011]

Het subsidieplafond voor de verstrekking van subsidies aan landelijke organisaties ten behoeve van hulp aan tienermoeders- en vaders voor het jaar 2009 bedraagt € 1,5 miljoen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina